DESIGNBLOK 19

Na designbloku 19 ateliér představil projekt Lenky Záhorkové Tak to bylo…

Sociálně-umělecký projekt „TAK TO BYLO…“, spolupracuje se seniory, které vybízí k ilustrování jejich životních příběhů. Ilustrace, zachycující osobní výpovědi, zásadní životní situace a vzpomínky, jsou přeneseny na odpadové porcelánové nádobí. Porcelán, který se běžně dědí z pokolení na pokolení, zde slouží jako médium pro mezigenerační komunikaci. Celý projekt nese myšlenky o hodnotách, které přináší stáří.

www.taktobylo.com