NA RAMENOU OBRŮ 2015

 

Tématem této práce je inspirace historickou technikou a její nové pojetí.