SPOLUPRÁCE S VÝROBCEM 2018

Studenti měli navázat spolupráci s drobným lokálním výrobcem a na základě potřeb výrobce
a studentské kreativní invence vytvořit ideální výrobně proveditelný produkt. Vznikly tak například
dózy na med, láhve na mléko nebo mošt, dózy na přírodní kosmetiku, podnosy na donuty,
sada na výrobu kozího sýru apod…