O ATELIÉRU

“Studenti ateliéru doc. MgA. Gabriela Vacha se v rámci oboru specializují na keramické materiály
v široké škále technik a technologií, v oblasti produktového designu či v tvorbě volných objektů
v součinnosti s promyšleným ideovým obsahem. Ukazují, že porcelán obstojí v současné tvorbě
jako médium živé a v rámci současného designu stále aktuálnější.“

Jana Zajoncová, Dubí

 

 

Ateliér Keramiky, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara,
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 28, Plzeň

Kontakt:
Gabriel.Vach@gmail.com

 

Vedoucí ateliéru: doc. MgA. Gabriel Vach
Asistent:  doc. MgA. Luděk Míšek
Odborný asistent: MgA. Markéta Kalivodová
Technolog: RNDr. Petr Franče