G. BENEDIKT 2014

Návrhy a vyvzorování pro firmu G. Benedikt. Vybraný návrh Filipa Mirbauera
byl realizovaný v nákladu 1000 ks.