BOŽSKÝ POKRM 2018

Téma: “ Dával jsi svému lidu pokrm bez přestání, sesílal jsi mu s nebe
jídlo již připravené, všem lahodné a chutné. Krmě, kterou jsi jim dával,
zjevovala tvou něhu a mírnost vůči nim; vždyť se přizpůsobovala
chuti každého, kdo jedl a proměňovala se podle přání každého z nich. ”