HOSTÉ 2018/2019 – PŘEDNÁŠKY
.
.
5.12.  Milan Pekař
keramik, asistent v ateliéru keramiky UMPRUM
.
20.2. Adam železný
výstava a prezentace – prezentace pokusů v rámci doktorského studia na UMPRUM
.
.3.4. Hana Novotná
sochařka, keramička, autorka knihy Porcelán +
.
17.4. Baptiste Charneux
sochař, finalista Ceny Jindřicha Chalupeckého
.
24.4.  Maruška Marušková
cestovatelka, hrnčířka
.
.9.5. Lidia Kupczynská-Jankowiak
profesorka ateliéru keramiky na akademii ve Wroclavy
.
.
.