POKOJE 2019

Instalace Topičův deník na pokojích 2019
8. – 17.11.2019 / Desfourský palác / Praha