ADÉLA DROBNÍKOVÁ

Jedno nás spojuje / One Thing Brings Us Together

CZ / Soubor talířů pro vlastní rodinu s ornamentálním dekorem. Talíře propojuje dekor, který ve všech jeho variantách vychází z jabloně – z tvarů a struktury jejích květů, listů, plodů i větví. Lidi pak může spojovat společně strávený čas u prostřeného stolu a zážitek z jídla.

EN / A set of ornamented plates for author’s own family. The plates are connected by an ornament arising from apple trees; from the shapes and structures of their blossoms, leaves, fruits, and branches. People can be brought together by the time spent together at a set table and by dining experience.

Porcelán, vtavná dekorace / Porcelain, in-glaze ornamentation 
2023

 Téma: Úkolem studentů bylo najít si pro sebe reklamní slogan, kterému převedením do materiálu keramiky či porcelánu vtisknou nový význam.

 


Foto: Daniel Pechač
Animace: Darja Parsi 

.
.

.


další >

.