ANEŽKA MÜLLEROVÁ

Hrnky, co si žádají klid
Cups That Ask for Tranquility


CZ / Slogan „Walk, Don‘t Run!“ vybízí, dle mého názoru, k rozvážnosti, vyrovnanosti a prožitku. Poukazuje na fakt, že pokud se věci uspěchají, nemusejí vždy dopadnout dobře. K porcelánu je také nutno přistupovat s klidem, neboť i výroba něčeho tak základního, jako je hrnek, vyžaduje trpělivost a koncentraci. Právě hrnek považuji za první krok na cestě k práci s tímto materiálem. Protože dobrý čaj se nejlépe vychutnává po malých doušcích, tak i tyto hrnky vybízejí k poklidnému prožitku.

EN /  The slogan “Walk, Don’t Run!” encourages us to discretion, balance, and experience, in my opinion. It points out the fact that when things are rushed, they might not always turn out well. Porcelain also calls for peaceful treatment, for the production of even something as fundamental as a cup requires patience and focus. It is the cup that I consider to be the first step of the journey to work with this material. Since a good cup of tea is best enjoyed in small sips, the cups also inspire the users to a calm experience.

Probarvovaný porcelán / Dyed porcelain
2023

 


 

Téma: Úkolem studentů bylo najít si pro sebe reklamní slogan, kterému převedením do materiálu keramiky či porcelánu vtisknou nový význam.

 


Foto: Daniel Pechač
Animace: Daria Grigoreva

 

 

 

další >