ANNA MATVEEVA
Co říct víc … „Dobrá práce!“
What Else to Say… “Good Job!”

CZ / Co mohou říct rodiče, když malé dítě nakreslilo něco na zeď? Asi opravdu jen „ …dobrá práce.“ Chtěla jsem dětem umožnit malovat keramickými barvami přímo na tvar mísy tak, aby se neztratila spontánnost a bezprostřednost jejich výtvarného projevu. Takto podekorovaný tvar se určitě stane přirozeným středobodem stolu a interiéru. A jsem přesvědčena, že si všichni členové rodiny upřímně a bez ironie řeknou: „Dobrá práce.“

EN / What can parents say when their little child has drawn something on the wall? Probably just “…good job.” I wanted to allow children to paint with ceramic dyes directly on the bowls for them not to lose the spontaneity and straightforwardness of their artistic expression. Shape ornamented in this way will definitely become the focal point of a table, as well as of the given decor. And I am confident that all family members will in all honesty and unironically proclaim: “Good job.”

Porcelán, engoby / porcelain, engobes
2023


Téma: Úkolem studentů bylo najít si pro sebe reklamní slogan, kterému převedením do materiálu keramiky či porcelánu vtisknou nový význam.

 


Foto: Daniel Pechač
Animace: Alina Sivets

 

 

 

další >