ELIŠKA KALOUSOVÁ

Troufni si na jemnost
Dare to Be Tender


CZ / Reklamní slogan „Troufni si na jemnost“ (Milka) byl výzvou k experimentu: kam až dokáži zajít v práci s tak citlivým a náročným materiálem, jakým je porcelán? S jemností jsem se rozhodla pracovat na více úrovních: v ručně stavěných a vrstvených tvarech, tenkosti a průsvitnosti použitého materiálu, v jeho barvě a také v dekoru.

EN / Milka company’s advertising slogan “Dare to Be Gentle” was an invitation to experiment: how far can I go when working with such a delicate and challenging material as porcelain is? I have decided to work with tenderness on multiple levels: by applying hand-built and layered shapes, by the thinness and translucence of the used material, its colour and ornamentation. 

Porcelán, ruční modelace / Porcelain, manual sculpting
2023


 

Téma: Úkolem studentů bylo najít si pro sebe reklamní slogan, kterému převedením do materiálu keramiky či porcelánu vtisknou nový význam.

 


Foto: Daniel Pechač
Animace: Samuel Zamazal

 

 

 

další >