JULIANA KIMLIČKOVÁ

Patentované prírodou
Patented by Nature


CZ / Jedným dôležitým elementom v prírode je voda, s ktorou som pracovala v procese chromatografie, teda vzlínaní soli. Pri experimente nebolo možné ovplyvniť putovanie soli, ako je to aj v samotnej prírode, vždy si hľadá svoju cestu.Vznikla tak séria váz, ktorá sa líši od seba tvaroslovím, štruktúrou, veľkosťou a farebnosťou tak, ako to nachádzame aj v samotnej prírode.

EN / Water is one of the essential elements in nature, as well as in the chromatography process I applied; more specifically salt capillary action. The path of the salt molecules was impossible to be affected by any means during the experiment, equally to similar processes in the nature – it always finds its way. Thus the series of vases, differentiated by its morphology, structure, size, and coloration (as can be observed in the environment, too), came to being.

Porcelán, chromatografia / Porcelain, chromatography
2023

 Téma: Úkolem studentů bylo najít si pro sebe reklamní slogan, kterému převedením do materiálu keramiky či porcelánu vtisknou nový význam.

 

 


Foto: Daniel Pechač
Animace: Jakub Eremiáš

 

 

 

další >