NOEMI SIDONOVÁ
Vytvoř si svůj vlastní příběh
Write Your Own Story

CZ / To celé by mělo evokovat představení. Začala jsem vytvářet figurky. Postavičky zastavené v určitém momentu. Pracovně jsem to pojmenovala Fimfárum. Divák si může vytvořit svoji scénu. K dotvoření  atmosféry jsem ještě vytvořila a přidala domky, do kterých lze dát vonné esence nebo svíčky pro osvětlení celého výjevu.

EN /  It’s all supposed to evoke a performance. I started with making little figurines. Dolls frozen in a certain moment. I have started using the working title Fimfárium. An audience can build their own set. To complete the atmosphere, I’ve created and added houses into which fragrant oils or candles to illuminate the whole scenery can be inserted.

Porcelán, vtavné barvy / Porcelain, in-glaze dye
2023

 Téma: Úkolem studentů bylo najít si pro sebe reklamní slogan, kterému převedením do materiálu keramiky či porcelánu vtisknou nový význam.

 


Foto: Daniel Pechač
Animace: Vojtěch Haken

 

 

 

 

další >